DISC Analys

Ensize Pussel DISC är en beteendestilsanalys som används i många situationer där människors likheter och olikheter har betydelse t.ex. vid rekrytering, personlig utveckling, teamutveckling, ledarutveckling och säljutveckling. I situationer och vid tillfällen där KOMMUNIKATIONEN är viktig så har du stor hjälp av DISC-analysen.

För mig på Välmåendecentrum är det viktigt att betona att detta inte är ett ”DISC test” eller ”Personlighetstest i färg” som en del kallar det. Pussel DISC är en självskattningsanalys som ger dig insikter att reflektera över kring ditt beteende och ditt sätt att kommunicera. Analysen grundar sig på William Moulton Marstons forskning kring normala känslor, d.v.s. biologiskt effektiva känslor, som främjar organismens överlevnad.

I Pussel DISC-analysen beskrivs en individs naturliga beteende (grundbeteende) samt hur han/hon anpassar sig till en viss miljö eller omgivning (anpassat beteende). Grundbeteendet är delvis genetiskt betingat, men påverkas också av tidiga inlärningar. Grundbeteendet är relativt stabilt över tid. Det anpassade beteendet är situationsberoende och visar vilka anpassningar individen tycker sig behöva göra för att passa in i en given situation. Anpassat beteende är inlärt och kan ändras från situation till situation.

DRIVKRAFTER

 Drivkraftsanalysen Drivkrafter är en analys som används för att ta reda på vad som motiverar olika människor i arbetslivet. Resultatet belyser vilka motivationsfaktorer som är starka, respektive svaga hos individen. Drivkraftsanalysen är ett bra komplement till DISC som kan skapa högre engagemang och därmed öka förutsättningarna för teamutveckling

 Varför är drivkrafter viktiga parametrar?

Varför är det betydelsefullt att känna till vad som motiverar en medarbetare? Helt enkelt därför att motivation handlar om personliga värderingar om vad som är meningsfullt i livet. Det kan se olika ut hos olika individer. En medarbetares prestation och trivsel är vanligen bättre om hans/hennes värderingar överensstämmer med organisationens.

 

Företag kan vinna många ”hjärtan” genom att föra en dialog med sina medarbetare om vilka drivkrafter som är viktiga för dem att få tillgodosedda i arbetet. 

I våra individuella kommunikationsstilar finns alla färger med i olika styrkor och blandningar. Det är just det som utgör vår personliga kommunikationsstil.

Dominans – Röd
Människor med mycket rött i sin profil är av naturen något misstänksamma till sin natur och litar inte nödvändigtvis på andra människor. De är ofta bra på att lösa problem och antar gärna utmaningar. De uppfattas ofta som krävande, drivande, aggressiva, kraftfulla, egensinniga och banbrytande.

Människor med lite rött i sin profil är däremot mer tillbakadragna och försynta. De vill ha mer tid och information innan de bestämmer sig för en lösning. De kan beskrivas som konservativa, samarbetsvilliga, försiktiga, anspråkslösa och fridsamma.

Influens – Gul
Människor med mycket gult i sin profil har en tendens att tro sin omgivning om gott. De är skickliga kommunikatörer och påverkar andra med sin entusiasm och goda verbala förmåga. De kan beskrivas som övertygande, inspirerande, optimistiska, sällskapliga och tillitsfulla.

Personer med lite gult i sin profil föredrar däremot att påverka andra med fakta och inte med känslor. De kan beskrivas som eftertänksamma, reserverade, skeptiska, pessimistiska och kritiska.

Stabilitet – Grön
Människor med mycket grönt i sin profil uppskattar trygghet och vänskapliga relationer och arbetar gärna i team. De föredrar att arbeta i ett lugnt tempo och vill helst undvika oplanerade förändringar. De kan beskrivas som lugna, lojala, avspända, tålmodiga och uthålliga.

Personer med lite grönt i sin profil trivs bäst med variation, liv och rörelse omkring sig. De är öppna för nyheter och förändringar. De uppfattas ofta som spontana, otåliga, rastlösa och ivriga.

Compliance – Blå
Människor med mycket blått i sin profil är medvetna om regler och bestämmelser. De är kvalitetsmedvetna och vill gärna göra rätt från början. De kan beskrivas som försiktiga, noggranna, vaksamma och kvalitetsmedvetna.

Människor med lite blått i sin profil ser regler mer som riktlinjer som man ibland behöver göra avsteg ifrån. De kan beskrivas som oberoende, egensinniga, okonventionella och utmanande.

Vad är pyssel DISC Analys?

  1. En beprövad och träffsäker analys som beskriver grundbeteende och anpassade beteende.
  2. Innehåller 28 grupper om fyra adjektiv där respondenten ska välja den beskrivning som passar bäst respektive sämst in på honom/henne.
  3. Analysen är självskattande där du väljer bland olika alternativ som passar eller inte passar åt dig.
  4. Till analysen finns det även ett utvecklande arbetsmaterial.

DISC Analysen finns i följande olika rapportversioner:
Pussel DISC Kommunikation
 – en dynamisk och individualiserad rapport
Pussel DISC Ledare – som Kommunikation men med inriktning mot ledarskap
Pussel DISC Säljare – som Kommunikation men med inriktning mot försäljning

Alla rapporter är dynamiska, d.v.s. varje person får en individuell beskrivning av sin kommunikationsstil. Förutom individuella rapporter går det också att skapa grupprapporter av redan befintliga team eller inför sammansättning av nya. Varje enskild individ kan placeras in i ett koordinatsystem, där laddningen i de fyra DISC-faktorerna avgör placeringen. Grupprapporten ger svar på hur balansen mellan olika beteendestilar ser ut, vilka egenskaper som saknas och vilka tänkbara samarbetssvårigheter som kan föreligga. I kombination med verktyget Team Evaluator ger detta en kraftfull genomlysning av ett team eller en arbetsgrupp.

Användningsområden
Pussel DISC Analys är ett analysverktyg som är användbart i de flesta situationer där människors likheter och olikheter har betydelse.

  • Vid rekrytering kan Pussel DISC ge svar på många av de ”mjuka” egenskaper som efterfrågas i platsannonserna.
  • Vid grupp- och teamutveckling ger Pussel DISC svar på egenskaper som är över- eller underrepresenterade i gruppen/teamet och kan belysa eventuella spänningar som kan uppstå i relationerna mellan olika teammedlemmar.
  • I ledarutveckling kan Pussel DISC bl.a. ge ett bra underlag för personlig coachning.
  • I säljsammanhang ger kunskap om olika kommunikationsstilar en förbättrad dialog mellan säljare och kund.

Coach, DISC & Drivkrafter – Teamutveckling för dig Örebro & Karlstad

Hos oss på Välmående Centrum i Karlstad hjälper vi företag med teamutveckling. Vi riktar oss till företag och privatpersoner som befinner sig i närheten av Karlstad eller Örebro. Med hjälp från en av våran coach kan vi utföra DISC Analys och Drivkraftsanalysen Drivkrafter för en lycka teamutveckling på ditt företag. Du är varmt välkommen att kontakta oss vid frågor och funderingar, vi ser framemot att hjälpa dig i Karlstad och Örebro med omnejd. 

Kontakt

5 + 14 =